SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI OSNOVNA ŠOLA

HOME PAGESCUOLA MATERNAATTIVITŔREGOLAMENTI

Ulica oktobrske revolucije 10, 6310 Izola
TAJNIŠTVO: 05/662 52 40
RAVNATELJ: 05/662 52 41
VRTEC: 05/662 52 46
ŠOLSKA SVETOVALNICA: 05/66252 44
KNJIŽNICA: 05/662 52 48
ZBORNICA: 05/662 52 45
fax: 05/662 52 50
e-mail: se.alighieri-is@guest.arnes.si
spletne strani: www.o-dalighieri.kp.edus.si
www.can-is.si
Št. TRR:01240-603065360 / Davčna št.: 88215857

 

Ustanovitelja Zavoda Osnovna šola Dante Alighieri Izola sta Samoupravna italijanska narodna skupnost iz Izole in Občina Izola. Zavod opravlja vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno vlogo skladno s šolsko zakonodajo Republike Slovenije. Pod okriljem zavoda delujeta otroški vrtec L'Aquilone in devetletna osnovna šola. Zavod opravlja storitve na dvojezičnem in dvokulturnem okolju, navezuje pa se na italijanski jezik in kulturo, saj se kot učni jezik in jezik komunikacije med uporabniki in izvajalci uporablja italijanščina. V šolskem letu 2000/2001 smo na šoli uvedli reformo slovenske osnovne šole s poskusno uvedbo devetletke, in sicer tako, da se šestletni otroci všolajo leto dni prej  kot doslej. Ob zagotovljenem programu šola uporabnikom nudi tudi druge, dodatne dejavnosti: dve tedenski uri interesnih dejavnosti na oddelek, tečaj angleškega jezika za tretje- in četrtošolce, tečaj računalniškega opismenjevanja za učence od četrtega do osmega razreda, plavalni tečaj za učence prvih treh razredov, kolesarski in smučarski tečaj za učence četrtega in petega razreda. V okviru zagotovljenega programa nudimo dopolnilni pouk za šibkejše učence, dodatni pouk za boljše in podaljšano bivanje za varstvo otrok tudi v popoldanskem času oz. za pomoč pri učenju v zgodnjih popoldanskih urah. Organiziran je tudi individualni pouk za učence s posebnimi potrebami. To dejavnost vodi strokovno zelo dobro usposobljena svetovalna služba.

 

Regolamento ordine interno    Regolamento fondo scolastico   Regolamento adeguamento obblighi   Regolamento iscrizioni SM